WSPÓŁPRACA

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu


1
. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

1.1. Krajowe Centrum Kolagenu prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kolagen-naturalny.net.pl

1.2. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

1.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez Sklep.

1.5. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia. 

1.6. Zamówienia można również składać telefonicznie. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

1.7. Sklep akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny) oraz wysyłki za pobraniem.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeżeli: (i) w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości na wskazane przez Sklep konto lub (ii) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

1.9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Sklepu.

1.10. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN)
i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt 1.4. niniejszego Regulaminu.

1.11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

2. REKLAMACJE I GWARANCJE 

2.1. Produkt oryginalny posiada specjalną banderolę producenta.

2.2. 
Producent zabezpiecza produkt przed działaniem wysokiej lub niskiej temperatury termoizolacyjnym styropianowym wypełnieniem opakowań

2.3. W okresie zimowym i letnim w przypadku prognozy temperatury poniżej 5 st. C. lub powyżej 28 st. C produkt wysyłany jest dodatkowo  w specjalnych termoboxach. Daje gwarancję otrzymania pełnowartościowego kolagenu z zachowaną "potrójną helisą" 

2.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2.5. Każdy Zamawiający towar powinien zgłosić reklamację, pisząc na adres sklep@kolagen-naturalny.net.pl

2.6 Zakupione i dostarczone towary posiadają termin przydatności podany na opakowaniu. 

2.7. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego i nie podlega zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Za ewentualne usterki powstałe podczas transportu odpowiada Kupujący. Usterki te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym. 

2.8. Wysyłka zwrotna wymienionego towaru odbywa się na koszt Sklepu. 

3. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW 

3.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

3.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zniszczył opakowanie. 

3.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu.

3.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sklep zastrzega sobie prawo do:

4.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

4.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

4.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu ,

4.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury
i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adrese-mail : sklep@kolagen-naturalny.net.pl  Firma Krajowe Centrum Kolagenu Zofia Tyniec zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie

Dystrybutorzy

PodlaskieWarmińsko-mazurskieMazowieckieKujawsko-pomorskieDolnośląskieZachodniopomorskieOpolskieLubelskieWielkopolskieLubuskiePomorskieŁódzkieŚląskiePodkarpackieŚwiętokrzyskieMałopolskie

POLECAMY


Produkt oryginalny posiada specjalną banderolę producenta.

Producent zabezpiecza hydrat kolagenu przed działaniem wysokiej lub niskiej tempera- tury termoizolacyjnym styropianowym wypełnieniem opakowań

W okresie zimowym i letnim w przypadku prognozy pogody poniżej 5 st.C lub powyżej 28 st.C produkt wysyłany jest dodatkowo w specjalnych termoboxach


Copyright © 2009 Krajowe Centrum Kolagenu™ - All rights reserved