WSPÓŁPRACA

eBiuletyn-Newsletter


Zostań dystrybutorem Kolagenu Naturalnego w swoim regionie


Oferujemy:

- produkty w cenach o 30-42% tańsze,

- szkolenia na temat produktów oraz technik sprzedaży,

- materiały szkoleniowe oraz dystrybucyjne,

- pomoc w pozyskiwaniu nowych klientów,

- wpis na naszej stronie jako dystrybutora na konkretny region 

- odsyłanie klientów z naszej strony do dystrybutorów z danego regionu, którym

  możesz być i Ty


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

 

Biuro Obsługi Krajowego Centrum Kolagenu

poniedziałek-piątek 7:00 - 18:00

sobota 9:00 - 16:00

INFOLINIA: +48 883-753-345

e-mail: sklep@kolagen-naturalny.net.plAdres do korespondencji:

Krajowe Centrum Kolagenu

Ul. Kopernika 26/32B

39-400 Tarnobrzeg

 

Podpisanie Deklaracji Członkowskiej w formacie pdf (pobierz) lub w formacie jpg (pobierz)

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej (pobierz) zapewnia na starcie: 

 •  prawo do nabycia kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia dystrybucji

produktu i budowy sieci - non profit czyli w cenie kosztów ich wytworzenia,

 •  prawo nabycia Kolagenu Naturalnego w dowolnej ilości i w dowolnym,
  dostępnym aktualnie u Menedżera asortymencie, już z rabatem 30%,
   
 •  prawo tworzenia grupy konsumenckiej.
   

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej nie obliguje Dystrybutora ani do nabycia produktów, ani do rejestrowania działalności gospodarczej.

Dystrybutorowi przysługują następujące rabaty od cennika COLWAY, obowiązującego w sprzedaży detalicznej Kolagenu Naturalnego:

 

 •  30% - po podpisaniu Umowy Dystrybucyjnej,
 •  34% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 2.600,00 pkt,
 •  38% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 5.200,00 pkt,
 •  42% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 7.800,00 pkt.
    
  Strona umowy powiadamiana jest o wartości punktów obrotowych (pkt).
  Poziom menedżerski. Po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 10.400,00 pkt faktyczny już Menedżer otrzymuje Nominację, uprawniającą go do czerpania profitów z obrotu zbudowanej przez siebie w międzyczasie struktury.

  Menedżera mianuje COLWAY, na wniosek Menedżera, będącego wyżej od niego w strukturze.
  Nabywa za to prawo zakupu produktów bezpośrednio od COLWAY i prawo do prowizji od obrotu swojej struktury, wypłacanej przez COLWAY każdego miesiąca. Relacje pomiędzy nim, a COLWAY reguluje odtąd 
  Umowa Menedżerska (pobierz).

  Menedżerowi Nominowanemu przysługuje prowizja z całego obrotu powstałej pod nim struktury sprzedaży, aż do siódmego pokolenia uczestników sieci, którzy osiągnęli status Menedżera. 

   
  Lista pokoleń Menedżerów% od ich obrotu dla Menedżera Nominowanego
  1 linia7%
  2 linia6%
  3 linia4%
  4 linia3%
  5 linia3%
  6 linia2%
  7 linia1%


  Prowizje te wypłacane są od obrotu struktury, osiągniętego w okresie miesiąca kalendarzowego. Warunkiem ich odbioru jest minimalna aktywność Menedżera, wyrażająca się dokonaniem kwalifikacji miesięcznej, czyli zakupu produktów za minimum 2.600,00 pkt, z zagwarantowanym rabatem 42%. Prowizje wypłacane są od obrotu wszystkich Menedżerów, do siódmego pokolenia struktury włącznie, niezależnie od tego, czy dokonali oni kwalifikacji miesięcznej. 


Posiadanie przez Menedżera Nominowanego:
1 lub 2 Menedżerów w pierwszym pokoleniu, daje mu prawo do prowizji z 1 i 2 linii,
3 lub 4 Menedżerów w pierwszym pokoleniu, daje mu prawo do prowizji z 1, 2, 3, 4 i 5 linii,
5 Menedżerów w pierwszym pokoleniu, daje mu prawo do prowizji z 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

Produkty bezpośrednio w COLWAY nabywać może jedynie Menedżer, on odsprzedaje je dalej swojej sieci konsumenckiej, uwzględniając obowiązujące rabaty.

System marketingowy COLWAY przewiduje jeszcze pewien precedens. Każdy Menedżer będący już po Nominacji, ma wynikające z umowy prawo: jeden, jedyny raz w całej swojej karierze, nominować swojego pierwszego (lub kolejnego w pierwszym pokoleniu) Menedżera, a choćby członka rodziny, bez dokonania przez niego wymaganych przez system zakupów o wartości detalicznej 10.400,00 pkt.

Menedżer mianowany w tym wyjątkowym trybie, ma te sama prawa, co każdy Menedżer i otwiera nominującemu drogę do prowizji 7%-owej od swojego obrotu, będąc pierwszą linią struktury. System marketingowy "zobaczy" Menedżera nominowanego w takim incydentalnym trybie, z chwilą dokonania przezeń zakupu o wartości 2.600,00 pkt.

Cechy szczególne, odróżniające COLWAY od innych marketingów sieciowych;
1. System wpisany jest w umowy cywilno-prawne, Dystrybucyjną, i Menedżerską podpisywane przez zarząd spółki jawnej i uczestników co jest pierwszym takim casusem w światowym network marketingu. Gwarantuje bezpieczeństwo prawne dla uczestników i zasadę niezmienialności reguł, tak powszechnie łamaną w wielu networkach.
2. Nie ma starterów, ani innych opłat za uczestnictwo.
3. Dystrybucja jest całkowicie zgodna z prawem polskim i innych krajów Unii.
4. Wszelkie osiągnięte poziomy rabatowe i prawa do prowizji z obrotu struktury są nieutracalne.
    Oznacza to, że kto nabywał produkt z rabatem np. 38% bez względu na okres nieaktywności - wróci do tego poziomu. Kto miał choć przez jeden dzień trzech Menedżerów w pierwszej linii, choćby umarli lub wyemigrowali do Ugandy - będzie miał zawsze pr
awo do prowizji z pięciu poziomów menedżerskich.
5. Nie istnieje bezpośredni przymus osobistej sprzedaży Menedżera.
6. Nie istnieją czasowe wymogi osiągnięcia wyniku.
7. Brak Menedżera w którymkolwiek pokoleniu, czy pokoleniach - nie odcina od prowizji należnej z poziomów niższych.
8. Całkowita swoboda dysponowania obrotem grupy przez Menedżera, stwarza unikalną w światowym marketingu sytuację pełnego wykorzystania tego obrotu.
    Niemożliwa systemowo jest tu sytuacja, w której kogokolwiek pozbawia się należnej prowizji, pod jakimkolwiek pretekstem. Jak wiadomo, organizatorzy wielu sieci czerpią największe dochody z obrotu, od którego nie wypłacają prowizji, np. dokonanego przez osoby, które zajmowały się biznesem krótko, bądź epizodycznie. W tym systemie jest to niemożliwe.
    Mądry Menedżer sprawi, że każda buteleczka rozprowadzonego kolagenu przyczynia się do wypłaty pasywnego dochodu z tytułu prowizji, kilku aż uczestnikom sieci i do wykreowania kolejnego Menedżera.
9. Na materiały reklamowe i informacyjne w COLWAY nie nakłada się marży, bądź jest ona symboliczna.
10. Jest to marketing tak atrakcyjny, że od nikogo nie żąda "lojalek".


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie

Dystrybutorzy

PodlaskieWarmińsko-mazurskieMazowieckieKujawsko-pomorskieDolnośląskieZachodniopomorskieOpolskieLubelskieWielkopolskieLubuskiePomorskieŁódzkieŚląskiePodkarpackieŚwiętokrzyskieMałopolskie

POLECAMY


Produkt oryginalny posiada specjalną banderolę producenta.

Producent zabezpiecza hydrat kolagenu przed działaniem wysokiej lub niskiej tempera- tury termoizolacyjnym styropianowym wypełnieniem opakowań

W okresie zimowym i letnim w przypadku prognozy pogody poniżej 5 st.C lub powyżej 28 st.C produkt wysyłany jest dodatkowo w specjalnych termoboxach


Copyright © 2009 Krajowe Centrum Kolagenu™ - All rights reserved