WSPÓŁPRACA

eBiuletyn-Newsletter

 polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy Krajowe Centrum Kolagenu (dalej zwany Sklepem), prowadzony pod adresem http://kolagen-naturalny.net.pl (dalej zwany Witryną) przez Zofia Tyniec - Krajowe Centrum Kolagenu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Skalna Góra 12/2, 39-400 Tarnobrzeg, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającej numer NIP 867-123-15-41 oraz numer REGON 363550423.

Korzystanie ze sklepu Krajowe Centrum Kolagenu jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.Ochrona danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów jest prowadzący Sklep.

1.2 Administrator danych osobowych złożył w GIODO wniosek o rejestrację zbiorów danych o nazwie:

1) Sklep internetowy - Baza danych klientów,

2) Sklep internetowy - Realizacja zamówień klientów,

3) Mailing i newsletter,

które znajdują się w trakcie przyznania numeru.

1.3 Administaror danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych i wdrożył w Sklepie Politykę bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.

1.4 Dostęp do danych osobowych Klientów, mają wyłącznie ci pracownicy Sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z obowiązującą Polityką bezpieczeństwa informacji i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

1.5 Administrator danych osobowych dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

2.Jakie dane o Klientach zbiera sklep Krajowe Centrum Kolagenu?

2.1 Za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji Sklep internetowy będzie od Klientów zbierał wyłącznie dane niezbędne dla dokonania określonych czynności:

1) Dane zbierane podczas rejestracji w Sklepie – niezbędne w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie i skorzystania z programu lojalnościowego, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, płeć oraz identyfikator ID (login) i hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie.

2) Dane zbierane podczas składania zamówienia w Sklepie – niezbędne dla realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki pod który ma zostać dostarczone zamówienie, adres e-mail i telefon, NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

3) Dane zbierane podczas zamieszczania przez Klientów komentarzy pod towarami oferowanymi w Sklepie, tj. imię i nazwisko.

4) Dane zbierane podczas wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, będącego informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz. 1422 z późn. zm.), tj. imię i nazwisko, adres e-mail.

2.2 Dane zbierane automatycznie.

1) W trakcie łączenia się przez Klienta z witryną sklepu internetowego zbierane
i przechowywane są informacje lub uzyskiwany jest dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu telekomunikacyjnym Klienta a informacja o powyższym udzielana jest także bezpośrednio podczas odwiedzania witryny sklepu internetowego. Dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na witrynie i dotyczą np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi.

2) Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji Klienta ma miejsce w celu dokonania przez Sklep analizy zachowań Klientów w serwisie internetowym lub też do zbierania danych demograficznych o Klientach, a także w celu realizacji zamówień Klienta.

3) Po otrzymaniu informacji o danych zbieranych automatycznie „Cookies” Klient może wyrazić zgodę na ich przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez Sklep bądź też dokonać określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies (w tym odmowy) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu telekomunikacyjnym (np. komputerze). Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików Cookies.

4) Cookies nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń telekomunikacyjnych Klienta, nie powodują zmian konfiguracyjnych w takim urządzeniu czy zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

 

3. Udostępnianie informacji przez Sklep Krajowe Centrum Kolagenu

3.1 Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie zakresem udzielonego zezwolenia oraz z zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Podanie danych jest dobrowolne.

3.2 W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klientów dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, firmy obsługujące reklamacje. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3.3 W szczególnych sytuacjach, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

3.4 Sklep nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom.

 

4. Prawa Klientów

4.1 Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, które na jego temat zostały zebrane.

4.2 Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych w każdym czasie w ramach Witryny po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła lub kontaktując się z prowadzącym Sklep pod adresem: sklep@kolagen-naturalny.net.pl

4.3 Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić ani usunąć.

4.4 Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Klienta temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Klienta danych.

4.5 Klientowi przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Klienta danych osobowych w celach marketingowych, w tym na uzyskiwanie newslettera oraz informacji handlowych na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, kontaktując się z prowadzącym Sklep pod adresem: sklep@kolagen-naturalny.net.pl

 

5. Pytania i zastrzeżenia

5.1 Kontakt w związku z pytania i zastrzeżeniami odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@kolagen-naturalny.net.pl

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 roku.

6.2 Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie

Dystrybutorzy

PodlaskieWarmińsko-mazurskieMazowieckieKujawsko-pomorskieDolnośląskieZachodniopomorskieOpolskieLubelskieWielkopolskieLubuskiePomorskieŁódzkieŚląskiePodkarpackieŚwiętokrzyskieMałopolskie

POLECAMY


Produkt oryginalny posiada specjalną banderolę producenta.

Producent zabezpiecza hydrat kolagenu przed działaniem wysokiej lub niskiej tempera- tury termoizolacyjnym styropianowym wypełnieniem opakowań

W okresie zimowym i letnim w przypadku prognozy pogody poniżej 5 st.C lub powyżej 28 st.C produkt wysyłany jest dodatkowo w specjalnych termoboxach


Copyright © 2009 Krajowe Centrum Kolagenu™ - All rights reserved